بسی سپاسگذارم از جناب دکتر رضا طالبیان به خاطر این متن زیبا:

http://www.img4up.com/images1/77178859994047018485.jpg

من از مغرب طلوع کردم..
من از پایان شروع کردم..
...
قدم هایم گاهی سست می شد..
تنم یکباره می لرزید..
یکی مثل شبح از دور سرم داد می کشید برگرد..
..
ولی مقصد مقدس بود..
ن
شستن مرگ زودرس بود..
.
.
صلیب بر دوش..صلیب بر دوش و لب خاموش..
ن
ه ایستادم نه افتادم..
..
به هر گردبادی تن دادم..
چه جون سختم..نیفتادم..
...
من از پایان شروع کردم
من از مغرب طلوع کردم..
من از پایان..
من از مغرب..

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمدامین

به سلام حالتون چه طوره مطالبت که خوب بود امیدوارم خودت بهتراز مطالبت باشی گفتی یه چیزی برداشتی!!!! این وبلاگ قابل شمارو نداره متعلق به شماست خوشحال شدم ازآشنایی تون