دوستم داشته باش صدف ها خندانند

 

دوستم داشته باش سنگها در تابند 

*

 

دوستم داشته باش صدف ها می خوانند

 

 دوستم داشته باش سنگها رقصانند 

*

 

دوستم داشته باش دل ها دریایند 

 

دوستم داشته باش روزها کوتاهند

* 

 

 دوستم داشته باش ، عطرها در راهند


دوستت دارم  ها، آه ، چه کوتاهند

*

 

دوستم داشته باش بـــادها دلتنـگنــد


دستها بیهوده چشمها بی رنگند

* 


دوستم داشته باش شهـرها می لـــرزند


برگها میسوزند یــــادها...میگندنـد

* 

 

باز شو تا پرواز ، سبز باش از آواز


آشتی کن با رنگ ، عشق بازی با ساز

*دوستم داشته باش ،سیب ها خشکیده


یاس ها پوسیده،  
دل ها لرزیده

*دوستم داشته باش ، عطرها در راهند


دوستت دارم ها ، آه ، چه کوتاهند

*


دوستت خواهم داشت ، بیشتر از باران


گرمتر از لبخند ، داغ چون تابستان

*دوستت خواهم داشت ، شادتر خواهم شد


ناب تر ، روشن تر ، بارور خواهم شد

*


دوستم داشته باش برگ را بــاور کـن 


آفتابی تر شو ... بــاغ را بــاور کـن

* 


دوستم داشته باش عطرها در راهند


دوستت دارم
ها.. آه چه کـوتاهند

* 

 

خواب دیدم در خواب ، آب ، آبی تر بود


روز ها پر نور تر ، زخم ها شرم آور 

* 


خواب دیدم در تو ، رود از تب  می سوخت


نور گیسو می بافت ، باغچه گل می دوخت

 *


دوستم داشته باش ، عطرها در راهند

*

دوستم داشته باش

دوستم داشته باش

*

 

/ 14 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

حالم خوبه! چون با درخت ها دوستم. سبزم هنگام بهار و هنگام هجرت به آغوش زمين، زرد و سرخ و نارنجي ام. يکي منو که رو تاب نشستم هل بده! بي تاب کندن از زمين و رسيدن به آسمونم. پر از وسوسه پروازم. يکي هلم بده. مشتاق عبور از درياي توفاني ام. وقت انتظار، صبورم. وقت حرکت، اهل خطر کردنم. وقت ناچاري، تسليمم! منتظرم باش! به زودي يکي تو رو هل مي ده. يکي که عين خودته!

مهدی

حالم خوبه! چون با چشم هام آشتي ام. با گوش هام رفيقم. وقت سکوت، شنوايم. با روياهام همراهم. وقت بيداري، هشيارم. با زندگي، همبازي ام. وقت بازي، خوشحالم. با آدم ها، دوستم. وقت دوستي حساسم. با عشق، همدلم. وقت عاشقي، ديوانه ام. حالا به من بگو: حال تو چطوره؟ حال من که خوبه!

مهدی

اگه حالت خوب باشه، خبر خوبيه! انگار يکي به من اضافه شده، وسيع تر شدم. اما اگه حالت بد باشه بايد کمي حوصله کني. تا با هم ريشه هاي حال بد رو بکنيم. حال بد، خودشو با نشونه هايي معرفي مي کنه، نام و نام خانوادگي، محل و روز تولد و بقيه نشونه ها. تو با اين شناسنامه، از احوال خودت باخبر مي شي. مثلاً نشونه هايي مثل: تنبلي، افسردگي، خستگي بي دليل، کلافگي، خشم و زودرنجي، منفي بافي، تنگ نظري، حسادت، ترس و دودلي، اين حالت ها نشونه هاي حال بده!

مهدی

حال خوب هم نشونه ايي داره مثل: آرامش و صبوري، شادي و سرخوشي، مثبت بيني و نيک انديشي، فعال بودن، مسوول بودن، حساس بودن، مهرورزي کردن، لبخند زدن و خيلي نشونه هاي ديگه. توجه کن که مبدا و منشا همه اين حالات تو هستي. نقطه پيدايش هر کدوم از اين حالت ها، تويي!! هيچ کس نمي تونه حال تو رو خوب يا بد کنه، به جز احساس تو و خواست تو. تو براي رسيدن به حال خوب نبايد به دنبال بهانه هايي خارج از وجودت بگردي، دستگيره هايي که به اون ها بچسبي و با تعلق و وابسته شدن به اون عوامل، احساس خوشايندي به تو دست بده. اگه تو به دنبال دستگيره باشي هميشه اين خطر هست که اين دستگيره ها لق بشن يا از جا کنده بشن، اون وقته که تو با اولين برخورد سقوط مي کني و تعادلت رو از دست مي دي. تو بايد بياموزي که به جاي رديف کردن نداشته هات و شمردن بايدها و نبايدها، به چيزهايي نگاه کني که واقعي اند، ملموس و مهم هستند. چيزهاي واقعي نکاتي هستند که ارتباط مستقيم با نيروهاي حياتي تو دارند. مثل اهميت ساده بودن، آرامش داشتن، صبور بودن، اتکا به نفس داشتن و مصمم و با اراده بودن. اين نشانه ها، هم ملموس اند و هم بسيار مهم، چون غيبت هر کدوم از اين خصوصي

شيوا

لحظه ها ميگذرد آنچه بگذشت نمي ايدباز.قصه اي هست كه هرگزديگرنتواندشدآغاز

عینک

گاه به گاه پرسشی کن که ذکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است[گل]

مرد آبي

سلام، اما بايد بروم... با تو، همه رنگ های این سرزمین را آشنا می ديدم با تو ،همه رنگهای این سرزمین مرا نوازش می کردند با تو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من بودند با تو ،کوه ها حامیان وفادار خاندان من بودند با تو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند ابر حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند و طناب گاهواره ام را مادرم،که در پس این کوه ها همسایه ی ما است در دست خویش داشت. با تو، دریا با من مهربانی بود با تو، سپیده هر صبح بر گونه ام بوسه می زد با تو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زد اما بايد بروم ... با تو، من با بهار می رویدم اما چه گوي و كه بايد بروم با تو، من در عطر یاس ها پخش می شدم با تو، من در شیره ی هر نبات می جوشيدم با تو، من در هر شکوفه می شکفتم اما بايد بروم... با تو، من در طلوع لبخند می زدم،در هر تندر فریاد شوق می کشيدم،در حلقوم مرغان عاشق می خواندم در غلغل چشمه ها می خنديم،در نای جویباران زمزمه می کردم. با تو، من در روح طبیعت پنهان بودم،.... با تو،من بودن را،زندگی را،شوق را،عشق را،زیبایی را،مهربانی پاک خداوندی را می نوشيم.چه تلخ است كه بايد بروم زماني روح های ما

مرتضی

دورود بردوست قدیمی عیدقربان مبارک ممنونم که سرزدی [گل] [گل] [خداحافظ]