شاید نشود به گذشته برگشت و یک آغاز زیبا ساخت
 ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

/ 3 نظر / 16 بازدید
فاطمه

و امروز را برای این آغاز باید غنیمت شمرد چرا که شاید فردا بگوییم چقدر زود دیر میشود

عینک

مرا شمشیر زد گیتی ترا مشت ترا رنجور کرد اما مرا کشت[گل] باز در خواب شب دوش ترا میدیدم وای بر من که توام خواب شب دوش شدی[قلب]

کلبه ی ملیکا!

آغاز پس از آغاز... پرواز پس از پرواز... آغاز شدین پرواز...