زن ایرانی را چه شد؟

زن هخامنشی

 پایگاهی که اشوزرتشت پیامبر ایرانی برای زن می داند

  بسیار در خور ستایش است بگونه ای که پروفسور دارمستتر بر این باور است که :   (( تصویر هیچ زنی والاتر و آبرومندتر از تصویری که در اوستا کشیده شده نیست . ))   در جهان باستان همه جا نسبت به زن چون کنیز و برده رفتار می شد .   حتی در روم و یونان که پیشرفته ترین کشورها در آن دوران بودند ،   زن جزو دارایی مرد دانسته می شد   و مرد هرگونه که دلش می خواست می توانست با زن رفتار کند .   او حتی بطور قانونی می توانست زن خود را به عنوان برده بفروشد .  در ایران و در هزاران سال پیش ( کیانیان )   زنان جایگاه والایی را دارا بوده   و در همه ی حقوق مدنی و زندگانی با مرد برابر و انباز بوده اند .   دختران از کودکی مانند برادران خود به آموختن دانش های گوناگون   و حتی ورزش های بدنی و سواری و تیراندازی می پرداختند   و نیز به هنگام جوانی همسر خویش را خود برمی گزیدند   چرا که برابر آیین دینی دختر را نمی توانستند ناخواسته وادار به پیوند زناشویی کنند.   همانگونه که اشوزرتشت پیامبر در سخن به دختر خود می فرماید :   (( تو ای پوروچیستا –   ای جوان ترین دختر زرتشت از خاندان هیچ اسپ ،   من که پدر تو هستم ( جاماسب ) را که یاور دین مزداست   از روی راستی و منش پاک به همسری تو برگزیده ام .   اینک برو و با خردت کنکاش کن   و در صورت پسندیدن او ،   با دلباختگی در انجام وظیفه ی مقدس زناشویی بکوش . ))   زنان دانشمند برابر خواسته ی اوستا می باید ،   آنچه را که نیک و راست دانسته یا آموخته اند به دیگران بیاموزانند   و به وسیله ی سخن رانی در نشست های گوناگون و جشن ها ،   دیگران را به پیروی از اندیشه و گفتار و کردار نیک راهنمایی نموده   و در رستگاری و خوشی جهانیان بکوشند .   در یسنای 25 بند شش آمده است :   (( آنچه را که زن یا مردی دانست که درست و نیک است ،   باید به کار بندد و دیگران را نیز بیاگاهاند تا آن را به کار بندند .   ما می ستاییم مردان و زنان نیک اندیش را   که در هر کشور با وجدان نیک خود بر ضد بدی پیکار نموده یا می نمایند . ))   زنان حق داشتند به عنوان وصی و قیم سرپرستی کودکی رابه عهده بگیرند   و نیز به هنگام نبود شوهر کارهای وی را پیگیری نموده و آن ها را انجام دهند .   گواهی و شهادت زن در جایگاه عدالت پذیرفته می شد   و به گفته و شهادت او اعتبار کلی داده می شد .   زنان در دربار شهریاران و دستگاه دولتی دارای نفوذ شایانی بوده   و در موارد سخت در سرنوشت کشور خود نقش بزرگی ایفا می نمودند   به طوری که آتوسا همسر شاه گشتاسب با پذیرفتن آیین زرتشت توانست   خدمات بزرگی در گسترش آیین راستی نماید   و جایگاه سپندینه ی وی در اوستا ارج داده می شود   و نیز در فروردین یشت به روان وی درود فرستاده می شود .   در زمان کیانیان و سامانیان زنان در آیین های دینی سهم بسزایی داشته   و می توانستند خودشان این آیین ها را بجا آورند   و حتی به پایگاه بزرگ روحانی رسیده و راهنمای دین گردند .   در زمان هخامنشیان زن در هازمان ( جامعه ) نقوذ شایانی داشت .   در پژوهش های نوشته های دیوانی تخت جمشید ،   زنان از حقوق مدنی برخوردار بوده   و علاوه بر برابری حقوق و دستمزد زنان و مردان کارگر ،   مادران از مرخصی و حقوق زایمان و نیز حق فرزندان بهره می بردند   و برای زنان این امکان وجود داشت که کار نیمه وقت برگزینند .   در زمان ساسانیان زنان می توانستند شهریاری کنند   به طوری که چندین شاهدخت از جمله   (( پوران دخت )) و (( آذر میدخت )) و ... به پادشاهی رسیدند.   تندرستی و ورزش های بدنی از دیگر سفارش های اوستا ست ،   که در دوره ی کیانی ، هخامنشی و اشکانی از تربیت همگانی ایرانیان بشمار می رفته   و دختران پیوسته در ورزش های گوناگون مانند سواری ، چوگان بازی ،   شمشیر زنی و شکار و نمایش های پهلوانی و پیکار شرکت می جستند .   در کارنامه ی ایران زمین نام برخی از زنان شیرافکن آمده است   که بیشتر با یلان و پهلوانان دست و پنجه نرم می کرده اند .   همچون (( بانو گشسب )) دختر (( رستم زال ))   که با برادر خود (( فرامرز )) به نخجیر حیوانات و نبرد دشمنان می پرداخت   و بانو (( گُرد آفرید )) زن هجیر که با سهراب یل زورآزمایی کرد   و بانو (( گردیه )) خواهر (( بهرام چوبین )) که در نبردهایی شرکت جسته   و پهلوانانی را از دم تیغ گذرانده است .   گزارش این دلاوری ها در شاهنامه ی فردوسی ، فرامرزنامه   و نیز داستان چوگان بازی و شکار شیرین و خسرو در چامه های نظامی بسیار آمده است .   زنان کشاورز و دامپرور با مردان خود در کاشت و برداشت خرمن   و شیردوشی و چوپانی همراه بود

/ 1 نظر / 24 بازدید
ماشا

با سلام. زن در همه دورانها و ملتها و مذهبها شان و منزلت والایی دارد الا در ایران و مخصوصا این روزها و روزگاران کامیاب و بهروز باشی. به من سر بزن ونظر بده.