در مقابل بادهای قوی می توانيم آسياب بسازيم!

           چند روز پيش  داستانی را خواندم که خيلی جالب بود :                   

  کشاورزي الاغ پيري داشت که يک روز اتفاقي می افتد  توي يک    چاه بدون آب . کشاورز هر چه سعي کرد نتوانست الاغ را از  توی    چاه بيرون بياورد. براي اينکه حيوان بيچاره زياد زجر نکشد  کشاورز   و  مردم روستا تصميم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زود تر   بميرد و زياد زجر نکشد.                                                                    مردم با سطل  روي سر الاغ خاک مي ريختند اما الاغ هر بار   خاکهاي  روي بدنش را مي تکاند و زير پايش مي ريخت و وقتي خاک  زير پايش بالا مي آمد سعي ميکرد برود روی خاکها.                   روستايي ها همينطور به زنده به گور کردن الاغبيچاره ادامه دادند و  الاغ هم همينطور به بالا آمدن ادامه داد تا اينکه به لبه چاه رسيد و  بيرون آمد.                                                                             

    مشکلات زندگی مثل تلی از خاک بر سر ما ميريزند و ما  هميشه

                                   دو اتنخاب داريم 03.gif.....                  

/ 1 نظر / 25 بازدید
مشولی

سلام به مسافر سرزمين های دور ممنونم که هنوز به ياد مشولی هستی . اومدم همه مطالبی رو که برام جديد بود خوندم . از اين پستت خيلی خوشم اومد . بازم ممنونم . تا دماوند ...