هر شب تو رویای خودم آغوش تو را تن می کنم...

 

سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد؟

کجا دستهای تو را گم کردم که پایان من اینجا شد؟

کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم؟

که هر شب حرم دستهای تو را به آغوشم بدهکارم

تو با دلتنگی های من، تو با این جاده همدستی

تظاهر کن ازمن دوری!

تظاهر میکنم هستی!

تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم

صدایی تو جهانم نیست، فقط تصویر میبینم

یه حسی از تو در من هست

که میدانم تو را دارم

واسه برگشتن تو هرشب درها را باز میگذارم . . .

سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شد؟

کجا دستهای تو را گم کردم که پایان من اینجا شد؟

کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم؟

که هر شب حرم دستهای تو را به آغوشم بدهکارم

تو با دلتنگی های من، تو با این جاده همدستی

تظاهر کن ازمن دوری!

تظاهر میکنم هستی!

/ 2 نظر / 43 بازدید
رضا طالبیان

.. کار من تقدیس آبه.. ناله از دست سرابه.. .. کار تو اما قشنگه.. ساختن باغ از یه برگه..