شمع ها:

ديشب در خواب ديدم که شمع هايی که از آن من است در جايی

مقدس و پاک روشنند و به ناگاه تمامی آنها خاموش شدند جز

بزرگترين وپر نورترين آنها... کسی در گوشم خواند : اين شمع

خداست ، با آن می توانی تمام شمع های خاموشت را دوباره روشن

نمايی.... و بيدار شدم! امشب در وبلاگی به طور اتفاقی مطلب زير را

خواندم..... ملکه اشک بر پيشانی پادشاه چشم بوسه زد:

152217.jpg

چهار شمع به آرامی می سوختند محیط پیرامون آنها آنقدر آرام بود

که صدای آنها شنیده می شد .

شمع اولی گفت من (صلح) نام دارم

و هیچ کس نمی تواند مرا روشن نگه داردو یقین دارم که به زودی

خاموش خواهم شد پس شعله آن به سرعت کم و سپس خاموش

شد

دومی گفت من (ایمان) نام دارم

احساس میکنم دیگر کسی وجود مرا ضروری نمی داندو لزومی

ندارد که بیش از این شعله ور بمانم.وقتی سخنش به پایان رسید

نسیم ملایمی وزید و آن را خاموش کرد.

 

نوبت به شمع سوم که رسید با ناراحتی گفت:

نام من (عشق ) است

من دیگر قدرت روشن ماندن ندارم.و مردم مرا کنار گذاشته اند و

اهمیت مرا درک نمی کنند و حتی عشق ورزیدن به نزدیکانشان را

هم فراموش کرده اند.

طولی نکشید که او هم خاموش شد.ناگهان دخترک وارد اتاق شد و

دید از چهار شمع سه تا خاموش شده،دخترک گفت چرا شما روشن

نیستید؟شما که قرار بود نا وقتی که تمام میشوید روشن بمانید و

سپس شروع به گریه کرد.

در این هنگام شمع چهارم گفت:نگران نباش! تا زمانی که من روشنم

میتوانی با من آن سه شمع دیگر را دوباره روشن کنی.

من  ( امید ) نام دارم .

دخترک با خوشحالی آن را برداشت و سه شمع دیگر را روشن کرد.

و امید شعله ای است که نباید خاموش شود...؛ زیرا با امید،عشق و

صلح و ایمان را باز خواهیم داشت .

/ 7 نظر / 5 بازدید
آناپورنا

اميدوارم شمع وجودت هميشه روشن و شعله ور باشد.

رضا آموزگار

سلام مجدد : پيش نويس يک پيشنهاد : با طرح و تشکيل گروه کوهنوردی وبلاگ نويسان موافقی ؟

مشولی

سلام آخه من چکار کنم از دست تو ؟ هرچی سوژه قشنگه تو بهشون اشاره ميکنی ! آخه بابا يه خورده هم برای بقيه وبلاگ ها بذار ... بگذريم اينم هديه تون . به کجا ها برد اين اميد ما را ؟ به کجا ها برد ما را ؟ ره اين چاره ندانم بخدا بخدا نشود دل نفسی از تو جدا بخدا به هوايت همه جا در همه حال به اميدی بگشايم شب و روز پر و بال به کجا می رود يارا ؟ به کجا می برد ما را ؟ موفق باشی .

رضا آموزگار

بدینوسیله پیشنهاد میگردد در راستای حمایت از عزیزان و همنوردانی که در زمینه کوهنوردی و مسائل مربوط به کوهستان در روزنامه ها ٬ مجلات ٬ کتاب ها و وبلاگ ها مطلب می نگارند ٬ انجمنی با نام انجمن کوه نویسان تشکیل گردد . بدیهی است که طرح و تشکیل این انجمن نیاز به جلسات مشاوره و همفکری دوستان همنورد و کوه نویس را دارا میباشد . به همین علت از دوستان و همنوردان عزیز تقاضا میشود که پیشنهادات و نظرات خود را با این وبلاگ ( کوهنوردی زندگی و لذت آزادی در اوج بلندی ها ) در میان بگذارند .

علی رشوند

سلام شمع که روشن می شود ترديد در من زاده می شود ترديد اينکه ضربه نسيمی باد تندی او را خاموش نکند ملیکا خانم موفق باشید خوب خوب می نویسید

عينک

شمع اين مساله را بر همگان روشن کرد که توان تا به سحر گريه بی شيون کرد!

امیر

شمعی زاده شدم می سوزم و بر بادم پروانه مگریی کآب شدن ذات من است