هم اهورا هست هم اهریمن...

  

زن از تاکسی پیاده شد از پسرک دست فروشی بسته ای کلوچه خرید و وارد سالن انتظار شد.

 سالن شلوغ بود وهر کس مشغول کاری زن باخود فکر کرد:

چه دنیای خاکستری کاش دنیا کمی زیباتر بود.

 

تنها نیم ساعت فرصت داشت صندلی خالی پیدا کرد

   ونشست نگاهی به پاسپورتش انداخت ویک کلوچه برداشت

 در این هنگام متوجه شد مردجوان کناری هم یک کلوچه برداشت

 زن زیر لب گفت واقعا"که....

 

زن کلوچه بعدی را برداشت دراین هنگام مرد که در حال مطالعه بود

نیز کلوچه ی دیگری برداشت بی آنکه به زن توجهی داشته باشد.

زن که کمی عصبی شده بود با خود گفت شانس آورده از دنده چپ بلند نشده ام .

 

بعد از چند ثانیه باخود فکر کرد الان کلوچه آخر را برمی دارم

 تاحالش گرفته شود او به چه حقی به کلوچه هایم دست زد

 اما در این افکار بود که مرد کلوچه آخر رابرداشت نصف کرد و

 نیمی راخورد نیمی را برای او گذاشت واز جایش بلند شد.

 زن که حسابی کلافه شده بود با سرعت خود را ازآن محل دور کرد

 

کمی گذشت....زن در هواپیما نشسته بود

 و به نظر خودش از دنیای خاکستری کمی فاصله داشت .

تصمیم گرفت چندسطری کتاب بخواند ولی همین که درکیف دستی اش را گشود

 بسته کلوچه ای را که خریده بود دید خشکش زد....

 

او بود که از کلوچه های مرد برمی داشت و این مرد بود که باید ناراحت می شد

اما در این دنیای خاکستری این مردبود که کلوچه هایش رابا او شریک شده بود.

آری دنیا از دریچه ذهن زن خاکستری بود...

/ 3 نظر / 27 بازدید
مرتضی

سلام ملیکا جان خیلی جالب بود دقیقا بیشترین مردم هم همینطورند سال نو مبارک

زاهد

سلام به شما , به شمایی که طینت پاکتان باعث می شود تا مطالب آموزنده ای را برای وبلاگ خودتان انتخاب کنید. براستی اگر ما صادقانه به موفقیتهای خودمان بیندیشیم سهم دیگران در این موفقیتهاچقدر است؟ وقتی که کودکی ناتوان بودیم سهم خودمان درحفظ امنیت ,تامین سلامت و تغذیه ومایحتاج زندگیمان چقدر بوده است؟ جواب: صفر وقتی که پا به محیط مدرسه و آموزش گذاشیم چقدر خواندن و نوشتن می دانستیم؟ جواب تقریبا صفر چه کسی یا کسانی زمینه رسیدن به مدارج علمی , ورزشی , فرهنگی و .... را برای ما فراهم کرند؟ جواب دیگران بزرگتر که شدیم چه کسی نیاز محبت و عشق را به عنوان نیمه گمشده مان تامین نمود یا می نماید؟ جواب همسر برای ابراز احساسات پدری و مادری چه کسی این زمینه را فراهم کرد؟ فرزند یا فرزندان در اجتماع نیازهای متنوع زندگی ما را در ابعاد مختلف که قابل شمارش نیستند چه کسی یا چه کسانی تامین می کنند ؟ دیگران و درنهایت وقتی که زندگیمان به پایان می رسد چه کسی یا کسانی ما را به خاک و سرای ابدیمان می سپارند؟ دیگران براستی با این همه نقشی که دیگران در زندگیمان دارند مانیز در زندگی چقدر به فکر آنهاییم ؟ آنهایی که اگر نبودند ما نیز نبودیم