وصیت نامه داریوش بزرگ به پسرش :

خشایارشا باید در حفظ و نگهداری و حراست این پادشاهی و بیست و پنج کشوری که اکنون جزو پادشاهی پارس است بکوشی.

› اکنون من خزانه را در اختیار او قرار می دهم که در زمان نیاز باید برای کشور هزینه گردد.

› قدرت پادشاه تنها به شمشیر نیست . ثروت در راه قدرت است و بزرگترین ثروت نیروی ملت است ، پس تا می توانی از این نیرو  بهره بگیر و بر ثروت خزانه که بایستی در راه بهبود و آبادانی کشور صرف شود بیافزایی .

› اکنون بیست و پنج کشور جزو شاهنشاهی ایران و پول آن ها هم دیرک ( واحد پول ایران در آن زمان ) است و ایرانیان در نزد آن کشورها محترم هستند .

› من تعداد زیادی انبار جهت نگهداری غله ساخته ام که برای دو تا چهار سال کشور کافی است ، تو باید گندم ( غله ) را هر سال پس از بوجاری بجای گندم مصرف شده نگهداری کنی و همراه سعی کن گندم جدید در انبارها باشد .

› هرگز نزدیکان خود را به مناصب مهم کشور مگمار ، چون اگر به مردم ستم روا دارند زیرپوشش تو خواهندبود . و این آنها را جری تر خواهد کرد و تو نیز ناچار به رعایت آنان خواهی شد .

› تو باید با نیرویی مجهز به یونان بشتابی و یونان را از نظر نیروزی دریایی شکست دهی ، چون یونانیان پیوسته مزاحم ایرانیان هستند .

› هرگز افراد چاپلوس و دروغگو را میدان نده ، چون دروغ و تملق پایه های سلطنت را سست می کند . و تو نمی توانی به درستی به آنچه که اتفاق می افتد پی ببری ، چون این افراد ظاهر فریب هستند و بد را خوب جلوه می دهند .

› جهت مالیات قوانینی به کار بردم که دیوانیان با مردم تماس نداشته باشند و آنها را سر کیسه نکنند .

› هرگز در نقش قاضی و مدعی در نیا و این کار را به قضات واگذار نما .

› تا می توانی در آبادانی کشور بکوش . در حفر قنات ها و احداث جاده ها سعی وافر بنما، چون زراعت کشور نیاز به آب دارد .  همچنین ساختن راه را مهم بدان چون بین شهر ها ارتباط برقرار خواهد کرد .

› همچنین دین و مذهب خود را به دیگران تحمیل نکن . مردم در انتخاب دین آزادند و و می توانند از کیش و آیین خود پیروی نمایند .

› در امر آموزش کوشش کن که تمام اتباع کشورعلم بیاموزند و آگاه باشند. تعلیم تربیت ویژه دسته ای نیست و همه باید از آموزش استفاده نمایند .

› افسران و سربازان خود را راضی نگهدار ، جیره و حقوق آنان رابه هنگام بپرداز . چون اگر سپاهی ناراحتی ببیند در میدان نبرد تلافی خواهد کرد و این به شکست خواهد انجامید .

› مرا پس از مرگ بشوی و کفن کن ودر تابوت سنگی قرار داده و در گور ویژه خودم بگذار و چندی یک بار برای یاد بود من به مزار من بیا تا مرگ را فراموش نکنی .

  نکته :  

   در زمان او بردگی وجود نداشت و کارگران  دستمزد کافی دریافت می نمودند . در جنگها امر به قتل عام و تاراج و تخریب شهر ها نمی داد ولی  شخص یاغی را به بدترین نحو مجازات  می کرد .

 برگرفته از کتاب تاریخ تمدن ایران ( دکتر محمد زنجانی )

/ 2 نظر / 23 بازدید
محسن

عكسهاي پيمايش كوير شهداد http://kolaheh.persianblog.ir/post/153

محسن

گزارش برنامه برفخانه http://kolaheh.persianblog.ir/post/154