سازها را بايد از نو کوک کرد...

 

قطره قطره اگر چه آب شديم

ابر بوديم و آفتاب شديم

ساخت ما را همو كه مي پنداشت

به يكي جرعه اش خراب شديم

هي مترسك كلاه را بردار

ما كلاغان دگر عقاب شديم

ما از آن سودن و نياسودن

سنگ زيرين آسياب شديم

گوش كن ما خروش و خشم تو را

همچنان كوه بازتاب شديم

اينك اين تو كه چهره مي پوشي

اينك اين ما كه بي نقاب شديم 


 

/ 5 نظر / 7 بازدید
مريم

چی شده خانم ورزشکار؟ چرا اينقدر تند و با عصبانيت نوشتی اينبار خانمی؟

فرهادی

در سياهی شب،جز كور سوي فانوسم همراهي نداشتم تا با اميد به او ، به فرداي بهتر ، جمعي بزرگتر در روشنايي پر مهر خورشيد باشم

کوه دماوند.

سلام. من واقعا استفاده کردم. خوشحال می شم رو وبلاگ من نظر بدين.

کوه دماوند.

سلام. من واقعا استفاده کردم. خوشحال می شم رو وبلاگ من نظر بدين.

پژواک کوهستان *قاصدک

باید رفت از این سرزمین خانه ام پیدا نیست دور است نمی دانم کدامین طرف بود بالای آن کوه شاید شاید زیر اين آب باید پرسید! راستی...