خبر جدید:

 ................

 

..خبر جدید اینکه دیروز پای چپم از مچ آسیب دید. و الان با اجازه

 

شما تو گچه!! یعنی اینکه خانه نشین شدم! دیشب تا صبح درد

 

کشیدم. خیلی سخته ولی این فایده را هم دارد که بیشتر خواهم

 

نوشتلبخند

 

و ...
/ 1 نظر / 24 بازدید
شهاب

سلام امیدوارم هر چه زودتر حالت خوب بشه والبته امیدوارم در زمان خانه نشینی بیشتر بنویسی یا حق