گمشده در کویر

گم شده ام در این کویر... گم شده ام در هیچستان کویر.... گم شده ام در هیچستان شن و عطش.. . نمی دانم چند قرن است که آواره ی این کویر شده ام... من دخت کوهستان بودم..نمی دانم چگونه پرت شدم وسط این کویر تفتان مرده!!! کسی صدایم را می شنود؟ گویی سالهاست که سرگردان با پاهایی تاول زده مدام این تپه های شنی را یکی یکی درمینوردم و باز بیشتر و بیشتر گم می شوم...کسی راه رهایی از این کویر را می داند؟ کسی می داند راه کوهستان از کجاست؟ من اینجا میان این شنها دارم خفه می شوم... خفگی چه مرگ زجرآوریست.... آیا کویر را خدایی نیست؟ این کویر روح القدس ن دارد؟ خداوندا! ای مزدا! ای اهورا! ای پدر! ای یهوه! مرا دریاب..... اینجا که اگر پشه ای در ده کیلومتری پر بزند انسان می شنود, پس چه خدای ناشنوایی دارد کویر!!!!

/ 1 نظر / 34 بازدید
زهرا جوووووون :)

عاااااااالیییییییی بوووووود... BIg like ;)