فانوس دریای پارس

نام وبلاگ فانوس بود که برای پاسداری از نام تاریخی خلیج پارس نام آن را فانوس دریای پارس می گذارم

http://www.img4up.com/images1/77178859994047018485.jpg

من از مغرب طلوع کردم..
من از پایان شروع کردم..
...
قدم هایم گاهی سست می شد..
تنم یکباره می لرزید..
یکی مثل شبح از دور سرم داد می کشید برگرد..
..
ولی مقصد مقدس بود..
ن
شستن مرگ زودرس بود..
.
.
صلیب بر دوش..صلیب بر دوش و لب خاموش..
ن
ه ایستادم نه افتادم..
..
به هر گردبادی تن دادم..
چه جون سختم..نیفتادم..
...
من از پایان شروع کردم
من از مغرب طلوع کردم..
من از پایان..
من از مغرب..

نوشته شده توسط ملیکا شریعتی یار در پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩ ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ | لینک ثابت نظرات ()