فانوس دریای پارس

نام وبلاگ فانوس بود که برای پاسداری از نام تاریخی خلیج پارس نام آن را فانوس دریای پارس می گذارم

 رشته ام زمين شناسی نيست ولی چون به کوه و طبيعت علاقه مندم، مقاله ای در مورد آتشفشانها خواندم و منجر به اين شد که اين متن را برای شما دوستان بنويسم:

 آتشفشانهای ايران:

۱: آتشفشان دماوند

۲:آتشفشان سهند

۳:آتشفشان سبلان

۴:آتشفشان تفتان

۵:آتشفشان بزمان

  1.  آتشفشان دماوند: مخروط آتشفشان دماوندکه به عنوان بلندترين آتشفشان خاورميانه شناخته می شود، در شرق تهران و در ۶۰ کيلومتری آن بنا شده است.نزديکترين شهرها به اين آتشفشان عبارتند از : رينه، در دامنه جنوبی- پلور - دماوند و فيروز کوه. ارتفاع آتشفشان دماوند از سطح دريا ۵۶۱۰ متر می باشد. در بيشتر ماه های سال، قله دماوند پوشيده از برف است. بخشی از سفيدی قله دماوند که در مرداد ماه قابل مشاهده است، متعلق به گوگردهای متصاعد شده از دهانه مخروط آن است. اگر البرز غربی و شرقی را امتداد دهيم، در محل دماوند اين دو امتداد از هم دور می شوند. تمامی ساختمانهای تکنونيکی از جمله :گسلها، تراست ها، چين های البرز مرکزی که در منطقه دماوند وجود دارد، زمانی که به محدوده گدازه ها می رسند محو می شوند.آتشفشان دماوند به صورت مخروط نا متقارنی است که در قسمت جنوب غرب آن گدازه ها گسترش بيشتری دارند. در ترکيب سنگ شناسی آتشفشانی دماوند ۴ گروه سنگی قابل تفکيک هستند: ۱: سنگهای بازيک ۲: سنگهای حدواسط ۳: سنگهای اسيدی ۴: سنگهای ولکانی کلاستيک
  2.  آتشفشان سهند: در ۴۰ کيلومتری جنوب تبريز با ارتفاع حداکثر ۳۷۱۰ متر واقع شده است. تعيين سطح مطلق گدازه های آن ،سن تا ۱۴۰ هزار سال را نشان می دهد.  ترکيب سنگ شناختی سهند شامل: آندزيت، داسيت، ريوداسيت و ريوليت به همراه مواد آذرآواری فراوان می باشد.
  3.  آتشفشان سبلان: در باختر شهر اردبيل به ارتفاع ۴۸۱۱ متر قرار دارد که در واقع خط تقسيم حوضه های آبريز اروميه و رودخانه ارس به شمار می رود.  مخروط آتشفشان خاموش سبلان از نوع چينه ای است که گدازه های ان سطحی معادل ۱۲۰۰ کيلومتر مربع را اشغال کرده اند.
  4.  آتشفشان تفتان: تفتان يک آتشفشان جوان و نيمه فعال در بلوچستان است. ارتفاع اين آتشفشان ۴۰۵۰ متر واز سطح دشتهای اطراف آن ۲۰۰۰ متر است.يکی از ويژگی های جالب در تفتان، ناهماهنگی کانی شناسی و تحول معکوس کانی ها در آندزيت های کواترنر اين آتشفشان است.
  5.  آتشفشان بزمان: سنگهای آتشفشانی شمال گودال جازموريان مجموعه سنگهای ماگمايی بزمان را تشکيل می دهند که دارای ۶۴ تا ۷۴ ميليون سال سن می باشند. سنگهای آتشفشانی بزمان عمدتا آندزيت، بازالت و کمی اليوسن بازالت می باشند. 

نوشته شده توسط ملیکا شریعتی یار در چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦ ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ | لینک ثابت نظرات ()