فانوس دریای پارس

نام وبلاگ فانوس بود که برای پاسداری از نام تاریخی خلیج پارس نام آن را فانوس دریای پارس می گذارم

خشایارشا باید در حفظ و نگهداری و حراست این پادشاهی و بیست و پنج کشوری که اکنون جزو پادشاهی پارس است بکوشی.

› اکنون من خزانه را در اختیار او قرار می دهم که در زمان نیاز باید برای کشور هزینه گردد.

› قدرت پادشاه تنها به شمشیر نیست . ثروت در راه قدرت است و بزرگترین ثروت نیروی ملت است ، پس تا می توانی از این نیرو  بهره بگیر و بر ثروت خزانه که بایستی در راه بهبود و آبادانی کشور صرف شود بیافزایی .

› اکنون بیست و پنج کشور جزو شاهنشاهی ایران و پول آن ها هم دیرک ( واحد پول ایران در آن زمان ) است و ایرانیان در نزد آن کشورها محترم هستند .

› من تعداد زیادی انبار جهت نگهداری غله ساخته ام که برای دو تا چهار سال کشور کافی است ، تو باید گندم ( غله ) را هر سال پس از بوجاری بجای گندم مصرف شده نگهداری کنی و همراه سعی کن گندم جدید در انبارها باشد .

› هرگز نزدیکان خود را به مناصب مهم کشور مگمار ، چون اگر به مردم ستم روا دارند زیرپوشش تو خواهندبود . و این آنها را جری تر خواهد کرد و تو نیز ناچار به رعایت آنان خواهی شد .

› تو باید با نیرویی مجهز به یونان بشتابی و یونان را از نظر نیروزی دریایی شکست دهی ، چون یونانیان پیوسته مزاحم ایرانیان هستند .

› هرگز افراد چاپلوس و دروغگو را میدان نده ، چون دروغ و تملق پایه های سلطنت را سست می کند . و تو نمی توانی به درستی به آنچه که اتفاق می افتد پی ببری ، چون این افراد ظاهر فریب هستند و بد را خوب جلوه می دهند .

› جهت مالیات قوانینی به کار بردم که دیوانیان با مردم تماس نداشته باشند و آنها را سر کیسه نکنند .

› هرگز در نقش قاضی و مدعی در نیا و این کار را به قضات واگذار نما .

› تا می توانی در آبادانی کشور بکوش . در حفر قنات ها و احداث جاده ها سعی وافر بنما، چون زراعت کشور نیاز به آب دارد .  همچنین ساختن راه را مهم بدان چون بین شهر ها ارتباط برقرار خواهد کرد .

› همچنین دین و مذهب خود را به دیگران تحمیل نکن . مردم در انتخاب دین آزادند و و می توانند از کیش و آیین خود پیروی نمایند .

› در امر آموزش کوشش کن که تمام اتباع کشورعلم بیاموزند و آگاه باشند. تعلیم تربیت ویژه دسته ای نیست و همه باید از آموزش استفاده نمایند .

› افسران و سربازان خود را راضی نگهدار ، جیره و حقوق آنان رابه هنگام بپرداز . چون اگر سپاهی ناراحتی ببیند در میدان نبرد تلافی خواهد کرد و این به شکست خواهد انجامید .

› مرا پس از مرگ بشوی و کفن کن ودر تابوت سنگی قرار داده و در گور ویژه خودم بگذار و چندی یک بار برای یاد بود من به مزار من بیا تا مرگ را فراموش نکنی .

  نکته :  

   در زمان او بردگی وجود نداشت و کارگران  دستمزد کافی دریافت می نمودند . در جنگها امر به قتل عام و تاراج و تخریب شهر ها نمی داد ولی  شخص یاغی را به بدترین نحو مجازات  می کرد .

 برگرفته از کتاب تاریخ تمدن ایران ( دکتر محمد زنجانی )

نوشته شده در دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ توسط ملیکا شریعتی یار نظرات ()

کوهستان جایی است که خدا را در آن احساس می شود کرد.
قدمهایت را محکم تر از همیشه بردار!
چرا که وقتی ایمان شکست می خورد،
ترس پیروزیش را در وجودت جشن می گیرد.

نوشته شده در دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ توسط ملیکا شریعتی یار نظرات ()
نوشته شده در دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ توسط ملیکا شریعتی یار نظرات ()